تحقيق اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان

مطالب دیگر:
📜تعیین رابطه بین جوسازمانی با اخلاق رفتاری وروحیه آموزگاران مدارس ابتدائی دولتی ناحیه یک شهر ا📜بررسی میزان تاثیر استفاده از اینترنت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان📜بررسی تفكر خلاق و مولفه های خلاقیت و پرورش آن📜بررسی تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد و مروری بر آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ📜آشنایی با مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها📜آشنایی با تقطير و تاریخچه و کاربردها و انواع آن📜بررسی عملی و اقتصادی طرح تکثیر و پرورش کبک صنعتی📜آشنایی با تکنولوژي آموزشي و ضرورت و ویژگیها و کاربرد آن📜مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما( Six Sigma) ، تفكر ناب ( Lean Thinking )و📜بررسی عملی و اقتصادی طرح توليد كليد و پريز و قطعات همرديف (دو شاخه – شاسي زنگ و …)📜مختصری بر انیمیشن و شیوه های مختلف ساخت انیمیشن📜بررسی تورم از ديدگاه عرضه و تقاضا و ساختاری و مروری بر علت اصلی تورم در ایران📜آشنایی با تئوری ناهماهنگی شناختی📜آشنایی با سیمان پرتلند و تولید و ترکیبات شیمیایی آن و مروری بر انواع، وزن و انبار کردن سیمان📜آشنایی با تیمور لنگ و زندگینامه، لشگرکشی ها و ماجراهای پس از مرگ او📜تحليل تاريخى تورم و كاهش ارزش پول و بررسی آن از دیدگاه های مختلف📜بررسی عملی و اقتصادی طرح توليد انواع الياف مصنوعي📜بررسی توسعه اقتصادی و جهانی شدن و نظری به تجارب کشورها📜تعیین توزيع فشار در كانالها و مروری بر كاربرد روابط اساسي حاكم بر حركت سيالات در جريان آب در📜بررسی توسعه روستايي و انواع استراتژیهای آن📜آشنایی با آجر و اشکال و استانداردهای آن و بررسی روشهای مختلف تولید و تولید به روش نیمه اتوماتی📜آشنایی با تفکر ناب و اصول و تاثیر آن بر رفع مشكلات توليد انبوه و بررسی تولید ناب و افزایش بهره📜آشنایی با تورم و انواع و تاثیرات آن و بررسی تورم در اقتصاد اسلامی و راه های مبارزه با آن📜بررسی ابعاد مختلف توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن📜بررسی توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين
تحقيق اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان|34010427|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقيق اقدامات و تحريم هاي اجتماعي در يونان را مشاهده می نمایید.

با وجود اينكه خط مشي جرم در يونان هميشه براساس استفاده از تحريم هاي حبس و
زندان كشيدن بوده است، تحريم هاي غير حبس در مقررات يونان وجود داشته اند و
براي مدت زمان طولاني است كه اجرا مي شوند، از اولین آيين دادرسي 1834
يونان تقريبا براي جريمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخي
جايگزين ها را براي حبس از قبيل تعليق شرطي اجراي تحريم حبس، آزادي مشروط و
تبديل محكومت هاي حبس به جريمه را در سال 1911 معرفي كرد. همين اقدامات در
آيين دادرسي 1950 گنجانيده شده اند، كه هنوز قابل اجرا است. آيين دادرسي
همچنين براي اقدامات نظارت و مراقبت بوسيله يك كاركن اجتماعي متخصص براي
مجرمان نوجوان ذكر شده است. اقدامات غير حبس براي افراد غير بالغ عمدتا
هدفشان محدود كردن تعداد محكومت هاي زندان جزئي اعمال شده است كه خطرناك
تلقي مي شوند، زيرا آنها به مجرماني كه بار اول مرتكب خلاف شده اند اين
امكان را مي دهند تا زندانيان منحرف تر را ملاقات كنند. همچنين اميد مي رود
كه تهديد الغاي يك اقدام شرطي مي تواند مجرم آزاد شده مشروط يا محكوم شده
متهم را از جرايم جديد منصرف كند. در پايان با وجود اينكه بصورت آشكار بيان
مي شود، هدف از اقدامات بالا الزاما كاهش جمعيت زندان ها است. بعدها در
دهه 1995 تحت تاثير كار سازمان ملل و اتحاديه اروپا، معلوم شد كه لازم است
مقررات يونان معرفي شوند و اقداماتي اعمال شوند كه فرصت هاي واقعي را براي
درمان و بازپروري مجرمان مي دهند، بنابراين در سال 1991، قانون 91/1941
تعليق شرطي اعمال تحريم حبس به نظارت معرفي شد و در سال 1993 قانون 93/2145
تعليق محكوميت هاي حبس به كار رايگان معرفي شد. شروط اين قوانين همانطور
كه بعدا به ويژه به وسيله قوانين 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آيين
دادرسي وارد شدند. اين اصطلاحات قوانين يونان را هم رديف با قوانين ديگر
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ساخت و اين بهبود قابل توجهي است. با اين حال،
خط مشي بعدي، مطلوب تحقق اقدامات جديد نبود. قوانين يونان و شيوه كار در
خصوص اقدامات و تحريم هاي اجتماعي به ويژه مشكلات تحقق آنها بعدا در اينجا
شرح داده خواهند شد.