تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران

مطالب دیگر:
📃تحقیق درباره معرفي نژادهاي گاوهاي بومي ايران📃پاورپوینت درباره سنسورمادون قرمز.صفحه کلید ماتریسی.سنسورLM35📃پاورپوینت درباره سوژه یابی در رسانه های خبری📃پاورپوینت بیماریهای مزمن و کودک بیمار 📃دانلود پاورپوینت درباره سروصدا📃پاورپوینت تاریخچه جوشکاری📃پاورپوینت بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي📃پاورپوینت درباره سل-تکنیک ها📃پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات📃پاورپوینت درباره سد بتنی کوبیده غلطکی rcc 📃پاورپوینت درباره سازمان هاي ارائه دهنده بهداشتي درماني در جهان 📃پاورپوینت درباره سرپرستی تیم ها اردوها و کاروان های ورزش📃پاورپوینت درباره سیر تحول و نظریات منظر شهری 📃پاورپوینت درباره پیش بینی های مالی طرح📃دانلود پاورپوینت طرح کسب و کار 📃پاورپوینت درباره طراحی محصولات از ایده تا تولید📃دانلود پاورپوینت درباره شيوه نامه كميته ها📃پاورپوینت درباره سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای شرکت برق منطقه ای خراسان 📃پاورپوینت درباره برنامه ریزی و سیاستگذاری فرهنگی در ایران📃پاورپوینت درباره رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روانشناسی 📃پاورپوینت درباره روش نگارش و تدوين مقالات علمي📃پاورپوینت درباره روانشناسی تربیتی📃پاورپوینت درباره روش تحقیق در مدیریت📃دانلود پاورپوینت درباره رای داوری ICSID📃پاورپوینت درباره منابع درآمدي رويدادهاي ورزشي
تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران|34010429|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقيق اصول دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران را مشاهده می نمایید.

پيشگفتار
نوشتار
در اين نوشتار تلاش شده است ضمن تحليل اصول اساسي
دموكراسي و نظام انتخاباتي ايران به بررسي اين دو پرداخته شود. طرح سوال
هايي چون؛ اصول دموكراسي كدامند و چگونه در جوامع ظهور مي يابند؛ نظام
انتخاباتي ايران بر پايه ي كدام اصول بنا شده است: و آيا اين نظام با شاخص
هاي دموكراسي همخواني دارد يا نه و تلاش براي يافتن پاسخ آنها محوريت بحث
را تشكيل مي دهد با توجه به باز خورد اجتماعي قواعد ناهمگون نظام سياسي
ايران- كه تحليل و توصيف و ارزيابي پديده ها به مراتب مشكل تر مي كند.
موشكافي و روشن كردن زواياي تاريك و مبهم اين نظام ضروري مي نمايد. و از
آنجايي كه نظام انتخابات به عنوان يكي از موثرترين ابزارهاي مردم سالاري
شناخته شده است مفيد واقع شود.
اميد است كه اين نوشتار بتواند با نگاهي
منطقي و غيرمغرضانه به ارائه ي تحليلي درست و واقع بينانه از واقعيات و
پديده هاي مورد بحث نايل آيد.
انتخابات دموكراتيك
نقش بسيار زيادي در
اتخاذ تصميم صلح آميز و ايجاد ثبات در جامعه ي سياسي را دارد تصدي قدرت
سياسي بدون رضايت يا اراده ي آزاد مردم خارج از رويه هاي مردمي و
دموكراتيك، بي ثباتي و تعارض منافع و مشكلات عديده اي براي اداره ي نظام
سياسي به وجود مي آورد.


فهرست مطالب
پيشگفتار
انتخابات دموكراتيك
اصول ارزشي و ماهوي
- اصل آزادي سياسي
- اصل عدالت سياسي
- اصل برابري سياسي
- اصل عدم تبعيض
- اصل تضمين حقوق مدني و سياسي
- اصل نظارت همگاني
اصول كارآمدي و رويه اي
اصل منصفانه بودن انتخابات
- اصل شفافيت
- اصل پاسخگويي
- اصل دسترسي به اطلاعات
- اصل راي همگاني، عام و برابر
- اصل رقابتي بودن انتخابات
- اصل محض بودن راي
- اصل رقابتي بودن انتخابات
- اصل محض بودن راي
- اصل دوره اي بودن انتخابات
- اصل اختياري بودن انتخابات
- اصل اصيل بودن انتخابات
- اصل سلامت انتخابات
اصول تشكيلاتي و سازماني
- اصل تفكيك قوا
- اصل استقلال قضايي
- اصل كنترل قضاي
- اصل وجود نهادهاي مدني
- اصل وجود رسانه هاي آزاد و مستقل
- اصل وجود مديريت انتخاباتي مستقل و كارآمد
چهارچوب قانوني انتخابات در ايران
- قانون اساسي
- قانون انتخابات
- آيين نامه ها و بخش نامه ها
- دستورالعمل ها
- رويه ي قضايي
- اسناد و تعهدات بين المللي
- كدهاي رفتاري
انتخابات مجلس و حق حاكميت ملت
نظام انتخابتي مجلس شوراي اسلامي
بررسي انتقادي نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي ايران
چكيده
منابع