تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان

مطالب دیگر:
📖بسته آموزشی الکتریسیته و قانون کولن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی میدان های الکتریکی (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته کامل آموزش پتانسیل و انرژی پتانسیل الکتریکی (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی خازن، اتصال خازن ها، انرژی ذخیره شده در خازن (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک یازدهم)📖بسته آموزشی جریان الکتریکی و مقاومت های اهمی (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی مدارهای تک حلقه و چندحلقه (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖تحقیق مراحل طراحی و ساخت یک واحد دستگاه بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی📖بسته آموزشی به هم بستن مقاومت ها (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی میدان های مغناطیسی (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی ذره باردار و سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی (فیزیک 3- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی میدان های مغناطیسی ناشی از سیم مستقیم، پیچه و سیملوله (فیزیک 3- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی نیروی بین سیم های موازی حامل جریان (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖بسته آموزشی خواص مغناطیسی مواد (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖پاورپوینت اصول ده گانه مدیریت ریسک سازمانی📖متن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران📖تحقیق قانون اساسي مشروطه ايران📖تحقیق خودکشی (قتل نفس)📖بسته آموزشی القاگرها، خودالقایی و القای متقابل (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)📖مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت در محیط جهانی، به همراه اصل مقاله📖بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 2 دبیرستان (واشو و پازل ها WASHOE AND THE PUZZLES)📖پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می شود؟📖بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (طرف دیگر ماه: THE OTHER SIDE OF THE MOON)📖بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (شهر اسباب بازی هلند: HOLLAND'S TOY TOWN)📖بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (چارلز دیکنز و بچه های کوچک:... Charlse Dikense)📖پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند
تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان|34010440|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تحقيق شباهت و تفاوت بين نقش اوليا و معلمان در تربيت فرزندان را مشاهده می نمایید.

چكيـده
فرد در خانواده متولد مي شود و والدين يا ديگر اعضاي خانواده از
او مواظبت مي كنند . خانواده بر شكل گيري شخصيت فرد به عنوان عضوي از
اجتماع ، موجودي متفكر و داراي شناخت تأثير زيادي دارد . نوع رفتار والدين
در اعمال ، انديشه ها و احساسات فرزندان تأثيرات عمده أي دارد . اگر فرد در
خانواده أي رشد پيدا كند كه به مسائل تربيتي و روانشناسي آگاهي داشته
باشند بدون شك بسياري از نيازهاي رواني و عاطفي فرزند در حين رشد جسماني او
برآورده شده و چنين فردي در آينده در زندگي اجتماعي خود راحت تر و
خيلي بهتر مي تواند با ديگران ارتباط خوبي بر قرار كند . مسائل تربيتي
زيادي در رابطه با فرزندان وجود دارد كه والدين بايد به آنها توجه داشته و
در تربيت فرزند خود آنها را به كار گيرند در اينجا به اختصار تعدادي از
آنها را مورد توجه قرار داده ايم كه عبارتند از : توجه والدين به استعداد
فرزندان خود زيرا خداوند انسان ها را با قابليت هاي متفاوتي آفريده است ،
نيازهاي رواني جسماني و عاطفي فرزندان ،تشويق و تنبيه هات بجاي آنان ،
مشاركت آنان در تصميمات و كارهاي گروهي براي اينكه در آينده فردي با اراده
باشند و زير بار مشكلات زندگي كمر خم نكنند و بسياري از مسائل ديگر البته
نبايد فراموش كرد كه ارتباط والدين با مدرسه براي تربيت و پرورش بهتر
فرزندان امري مهم به شمار مي آيد كه والدين گرامي بايد به آن توجه كافي
داشته باشند.فهـرست مطالب
مقدمه 1
شباهت و تفاوت بين نقش اولياء و معلمان 2
خانواده و تربيت فرزند 3
پدر و مادر بايد به استعداد و توانايي فرزند در فراگيري دروس توجه كنند 4
پدر و مادر بايد براي تعليم فرزندان خود طرح و برنامه داشته باشند 5
توجه پدر و مادر به نيازهاي رواني فرزندان خود 6
روابط افراد خانواده با يكديگر 7
ارتباط والدين با مدرسه 8
ارتباط نزديك والدين با فرزند 10
تشويق و تنبيه فرزندان 11
استفاده از روش اغماض در تربيت فرزند 12
آموزش فرهنگ كار كردن به فرزندان 13
سهيم كردن فرزندان در امور خانه 14
آموزش فرهنگ مطالعه به فرزندان 15
منابع و مآخذ 17