تست نامیدن اسامی و افعال

مطالب دیگر:
🔍پروژه فرار مالیاتی🔍پروژه سودمندی صورتهای مالی در تعیین ریسک و بازده در حسابداری🔍کتاب ترجمه فارسی قرآن🔍پروژه بهبود روش های عملیاتی اخذ مالیات🔍پروژه روش های تدریس و چالش های پیش روی و راهکارهایی برای پیشرفت رشته حسابداری🔍پروژه حسابرسی مبتنی بر ریسک🔍پروژه تاثیر تحولات فناوری اطلاعات حسابداری و حسابرسی🔍پروژه حسابرسی و حسابداری مبتنی بر ریسک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات🔍پاورپوینت وظیفه یک حسابدار در اداره🔍پروژه جایگاه آموزش و كاربرد حسابداری در ایران🔍پروژه بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری با معیارهای بازار در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران🔍پروژه اهمیت بخش درحسابرسی گروه (صورتهای مالی تلفیقی)🔍پایان نامه بررسی هزینه یابی سفارش کار🔍پایان نامه حسابداری شرکت های پیمانکاری🔍پایان نامه بودجه بندی سازمانی🔍پایان نامه فرار مالیاتی🔍پرسشنامه نظام نظارت و كنترل داخلی در سازمان های اداری کشور🔍پرسشنامه مدیریت استعداد🔍پرسشنامه موانع رعایت اخلاق حرفه ای🔍پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه🔍پرسشنامه دولت الکترونیکی🔍طرح توجیهی تولید چیپس🔍پروژه ترازنامه،سود وزیان و جریان وجوه نقد شرکت البرز دارو🔍پروژه تحول لازم در آموزش حسابداری🔍پایان نامه اعیاد اسلامی
تست نامیدن اسامی و افعال|40062377|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تست نامیدن اسامی و افعال را مشاهده می نمایید.

از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی[1] یا نام پریشی است، نیاز به یك آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذكور، فراهم كردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی[2] می‌باشد. بعلاوه از آنجا كه بیشتر تست‌های به كار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأكید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی كاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأكید بر طراحی درمانهایی وجود دارد كه بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

فهرست مطالب

فصل اول (معیار سازی )

1-1 بیان مسئله 1

2-1 كاربردهای عمومی1

3-1 تعریف مفاهیم3

فصل دوم (مباحث نظری

1-2 مقدمه6

2-2 مدل پردازش واژگانی11

3-2 مكانیسم‌های پردازش واژگان 13

- سطح بازشناسی13

- پردازش معنایی14

- برونداد واژگان14

4-2 آسیب‌ها15

- سطح بازشناسی15

- درونداد واژگانی18

- پردازش معنایی19

- برونداد واژگانی22

5-2 كاربردهای كلینیكی مدل‌واژگانی24

- جدول ارزیابی تكالیف واژگانی26

فصل سوم (معرفی تست

1-3 مقدمه27

2-3 موارد كاربردی مجموعه29

3-3 ساختار تست31

- انتخاب گزینه31

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی35

- شكل دستوری افعال در مجموعه37

4-3 ساختار لیست‌های تطبیق داده شده42

- بسامد42

- سن فراگیری44

- میزان آشنایی46

شاخصهای دیگر 47

- قابلیت تصور47

- پیچیدگی بینایی49

5-3 زیرگروه لیست‌ها50

6-3 اطلاعات بدست آمده از شركت‌كنندگان مسن بدون آسیب مغزی51

7-3 نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یك وسیلة ارزیابی 52

8-3 فرمهای معرفی53

9-3 راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران زبان پریش54

10-3 ارزیابی رفتارهای بیمار زبان پریش55

فصل 4 (اجرای تست

1-4 ساختار تست اسامی و افعال56

- شماره آیتم مواد آزمون56

- هدف57

- پاسخ اولیه57

- مدت زمان ارائه پاسخ57

- یادآوری57

2-4 شرایط تحصیلی و سنی شركت‌كنندگان59

3-4 جداول ارزیابی60

نامیدن اسامی 61

نامیدن افعال 68

فصل 5 (بحث و نتیجه‌گیری

1-5 تهیه جدول آماری72

2-5 نتیجه‌گیری72

3-5 جداول نتایج

واژه‌نامه 80