مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین)

مطالب دیگر:
🔑بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان🔑ادبیات و مبانی نظری عزت نفس 102 آپدیت شده🔑پاورپوینت اختلالات خلقی🔑پاورپوینت تغذیه مناسب برای ورزش شنا🔑بررسی امور مالی مربوط به شرکت کربن ایران🔑فساد مالی و اداری در ایران و چگونگی پیشگیری و مبارزه با آن🔑اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا🔑علل و ریشه های فساد اداری و تاثیرات آن بر جامعه و راهکارهای پیشگیری از آن🔑فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی🔑پیشینه تحقیق امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت🔑محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دانشگاه با هزینه یابی بر مبنای فعالیت🔑پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتها🔑بررسی فقهی و حقوقی روشهای حل و فصل دعاوی با تاکید با قضاوت و داوری در ایران و حقوق بین الملل🔑بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات🔑مبانی فقهی مشروعیت و عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به محاکم غیر مسلمان🔑بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی🔑مقاله بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی🔑پاورپوینت محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد🔑بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی🔑مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری🔑داوری الزامی در تفویض سهام شرکتهای دولتی در حقوق ایران🔑داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی🔑بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید🔑مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر🔑بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر
مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین)|40062382|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مقاله برداشت های جدید از نظریه سی پی اچ (تحول زمانی و اسپین) را مشاهده می نمایید.

*برداشت های جدید از نظریه سی. پی. اچ. (تحول زمانی و اسپین )*


مقدمه:

هنگامیکه نسبیت عام مطرح شد، در مدتی کمتر از یکسال شوارتسشیلد سیاه چاله را در بر اساس برداشت های خود از نسبیت عام فرمولبندی و مطرح کرد. انیشتین بلافاصله با چنین برداشتی از نسبیت عام مخالف کرد. اما از دهه ی 1960 به بعد سیاه چاله مورد توجه جدی قرار گرفت و امروزه یکی از زمینه های فکری و تحقیقاتی فیزیکدانان را تشکیل می دهد. نمونه ی مشابه آن را می توان در توجیه پدیده ی فتوالکتریک با استفاده از خواص کوانتومی تابش توسط انیشتین مشاهده کرد. انیشتین تلاش کرد با دیدگاه کوانتومی پلانک پدیده ی فتوالکتریک را توجیه کند، اما این توجیه مورد پذیرش پلانک نبود. در حالیکه توجیه انیشتین موجب پیشرفت نظریه کوانتومی پلانک شد.

مطالب زیر برداشت های دوستان است که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد.

تحول زمانی و اسپین

Time Revolution and Spin

( TRS Theory )


مقدمه

همانطور که می دانیم در فیزیک ، کوانتوم و نسبیت دو تئوری کاملا جا افتاده می باشد که هر کدام در جای خود توانسته است بسیاری از ابهامات در فیزیک را بر طرف سازد.

اما یک مسئله مهم که بسیاری از فیزیکدانان بزرگ را به فکر واداشته این است که آیا بین این دو تئوری قدرتمند رابطه ای وجود دارد؟ و آیا می توان با استفاده از مفاهیم فیزیک بین این دو، رابطه ای بر قرار کرد؟

در این مقاله ما با استفاده از یک سری مفاهیم فیزیک سعی داریم به رابطه ای بین تئوری کوانتوم و نسبیت برسیم. قابل ذکر است با توجه به این که در طرح این مقاله چندین استاد راهنما مارایاری می کنند لذا به پیشنهاد آنان این مقاله به صورت یک فرضیه(در حال حاضر) به نام

TRS (Time Revolution and Spin )

نام گرفته است که برای رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به مطالعات وتحقیقات بیشتری دارد.

نقطه آغاز

درتئوری نسبیت پارامتری که این تئوری را از دیگر مباحث در فیزیک متمایز می سازد زمان است.به این ترتیب که بررسی یک پدیده در چارچوب فضا- زمان مورد بررسی قرار می گیرد و زمان به عنوان بعد چهارم فضا تلقی میگردد.به طوریکه فاصله بین دو رویداداز رابطه ی زیر بدست می آید: