مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی

مطالب دیگر:
🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چیپساز میوه جات🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید چیپسسیب زمینی🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بسته بندي چاي و قهوه فوري🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی با منشاء گیاهی کشت و صنعت 🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید عصاره گیري از گیاهان داروئی🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید ماء الشعیر🔗انواع ششیشه های ساختمانی و رنگ ها ساختمانی مزایا و معایب رنگ روغن و دیگر رنگ ها🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع پودر ماهی و ضایعات ماهی🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید غلات حجیم شده🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پودر وپلیت یونجه با تکنولوژي بالا🔗مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد اسيدسولفوريك🔗مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد (Superpipe) لوله هاي سوپر پاي🔗مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مخازن پلي اتيلني🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک PET 🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید اسانس هاي گیاهی🔗مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید UPVC پروفیل🔗تولید محصولات فرفورژه🔗گام به گام هشتم🔗مجموعه کامل گزارش آز مقاومت مصالح ( با تخفیف ویژه )🔗گزارش آز مکانیک سیالات - بررسی رابطه برنولی🔗دانلود قرارداد حق التدریس🔗جدول مندلیف🔗سوالات ریاضی1🔗مقاله شبکه های کامپیوتری🔗مجموعه فایلهای CERT گوشیهای سامسونگ
مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی|40062383|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی را مشاهده می نمایید.

*مقاله بررسی ایجاد پرتوهای یونی سرد برای نانو‌تكنولوژی*

عنصر اساسی در توانایی ما برای مشاهده، ساخت، و در بعضی موارد به‌كاراندازی دستگاههای بسیار كوچك فراهم بودن پرتوهای ذره‌ای بسیار متمركز، مشخصا" از فوتون‌ها، الكترون‌ها و یون‌ها می‌باشد.

قانون عمومی حاكم بر اثر ذرات برخوردی، بیان می‌دارد كه چنانچه تمایل به تمركز یك پرتو از ذرات به یك نقطه با اندازه مشخص داشته باشیم، طول موج وابسته به ذرات برخوردی باید كوچك‌تر از اندازه قطر نقطه مورد نظر باشد. روابط حاكم بر انرژی و بالطبع طول موج این ذرات بیان كننده آن است كه اتم‌ها و بالطبع یون‌ها مناسب ترین كاندیداها برای این آزمایشات می‌باشند (جدول 1).


انرژی‌های مختلف E 0 (eV)

طول موج ذره (mm)

106

105

104

103

102

10

1

6-10*24/1

5-10*24/1

4-10*24/1

3-10*24/1

2-10*24/1

6-10*24/1

24/1

فوتون‌ها

7-10*7/8

6-10*70/3

5-10*22/1

5-10*88/3

4-10*23/1

4-10*88/3

3-10*23/1

الكترونها

8-10*87/2

8-10*07/9

7-10*87/2

7-10*07/9

6-10*87/2

6-10*07/9

5-10*87/2

پروتونها

جدول 1: طول موج ذرات (mm) در انرژی‌های مختلف Eo(eV)

با نگاهی به جدول 1 مشاهده می‌كنیم كه فوتون‌های در ناحیه مریی (eV5/3 – 6/1) برای تمایز تا یك مایكرون و تشخیص اندازه‌های تا چند مایكرون مفید هستند. استفاده از فوتون‌های انرژی بالاتر یعنی در ناحیه UV تا محدود اشعه ایكس (eV1000 – 5) قدرت تمایز پذیری بیشتری را حاصل می‌نماید. اما با افزایش بیشتر انرژی (بزرگ‌تر از (eV) 1000) به علت افزایش اثر پخش شدگی (scattering) فوتون‌ها كاربرد خود را در محدوده طول موج‌های كوتاه به سرعت از دست می‌دهند.

در مورد الكترون‌ها كه معمولا" در محدوده انرژی‌های (eV) 105 - 102 به كار می‌روند، محدودیت طول موج در اندازه‌های اتمی، كه چند آنگستروم (m10-10) می‌باشد، وجود نداشته اما دوباره محدودیت ناشی اثر بخش شدگی ظاهر میگردد، كه توجه به استفاده از الكترون‌ها را كاهش می‌دهد. در خصوص به كارگیری یون‌ها، با توجه به جدول 1 حتی یون‌های با انرژی خیلی كم طول موجی بسیار كوتاهی دارا میباشند، و به علت آنكه دارای اندازه‌ای قابل مقایسه با اندازه‌های آرایه‌های اتمی می‌باشند، حوزه عمل آنها بسیار محدود بوده و دارای پخش شدگی بسیار ناچیز می‌باشند.