مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك

مطالب دیگر:
📎نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان -فرح دراج_20100210_114645.ppt📎دانلود پاورپوینت تغذیه ورزشی.ppt📎دانلود پاورپوینت تشکیل و اداره یک کلوپ ورزشی.ppt📎پاورپوینت دستگاه ایمنی و فعالیت ورزشی.ppt📎پاورپوینت تاثیر ورزش بر خلق و خوی.ppt📎پاورپوینت اوقات فراغت، ورزشهای تفریحی.ppt📎پاورپوینت جلسه ششم-شلاتورها.ppt📎هدیه ششم درس یازدهم ( پاور پوینت ).ppt📎پاورپوینت خرسی که می خواست خرس باقی بماند📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای البرز📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای بوشهر📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای ایلام📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای اصفهان📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای فارس و کُهکیلویه📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای قظوین📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای قم📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای گلستان📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای کرمانشاه📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای خوزستان📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای خراسان📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای مازندران📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای زنجان📎دانلود سوالات آزمون اختبار کانون وکلای مرکز📎مقاله کامل درباره ی کارکرد فلزیاب ها📎عجیب ترین روش کسب درآمد اینترنتی که شما را پولدار میکند!!!
مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك|40062384|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مقاله درباره بعضی از كاربردهای قانون دوم ترمودینامیك را مشاهده می نمایید.

**

در این بخش ما تعداد بیشتری از نتایج قانون دومترمودینامیك را بوسیله محاسبات تغییرات آنتروپی همراه با یك جریان گوناگون آزمایش می كنیم . برای سادگی كار ، ما توجه خود را به یك تركیب سیستم بسته جلب می كنیم . حالتی كه بوسیلة دو متغیر از سه متغیر V و T و P مشخص می شود .

انتخاب متغیرهای مستقل :

تركیب دو قانون اول و دوم نیازمند این است كه تغییرات دیفرانسیلی در انرژی داخلی به صورت زیر باشد .

(1)

معادلة (1) برای هر دو واكنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر درست است زیرا مربوط به توابع حالت S و U و V می باشد . محاسبة ds برای یك جریان برگشت ناپذیر نیازمند این است كه ما یك راه برگشت پذیر میان حالتهای ابتدایی و انتهایی پیدا كنیم ، اما ds یك دیفرانسیل واقعی است و رابطه ای كه در معادلة (1) عنوان شده ، جریانی است كه محیط اطراف خود تبعیت نمی‌كند. معادلة (1) اینگونه عنوان می كند كه تغییر انرژی در یك جریان به طور مشخصی آشكار است هنگامی كه تغییر از ، تغییر دادن حجم هنگامی كه آنتروپی ثابت است و برعكس متأثر باشد .

سپس برای S ثابت ، شیب U برخلاف V فقط فشار است و برای V ثابت ، شیب U بر خلاف S فقط دما است . سادگی این تفسیر از سرعتهای تغییر U با توجه به تغییرات S و V و با توجه به متغیرهای P ، V ، T ، S و V را به عنوان متغیرهای مستقل طبیعی تابع U معرفی و طبقه بندی می كنیم .

برای هر تابع حالت ترمودینامیكی ، ما متغیرهای طبیعی را مشخص می كنیم . این تفسیر حاللتی را بوجود می آورد برای معرفی كردن یك دگرگونی متغیرها ، مثل جایی كه یك تابع y(x) از متغیر مستقل X بازنویسی شده به عنوان یك تابعی كه در آن مشتق y(x) نسبت به x یك متغیر مستقل است . چرا یك فرد باید متغیرهای طبیعی یك تابع حالت ترمودینامیكی را پیدا كند ؟