تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها

مطالب دیگر:
پاورپوینت تحقیق دانش آموزی درباره صداقتپاورپوینت تحقیق دانش آموزی درباره احکام نماز و انواع نمازهامقاله ی وزرای خارجه در دوره ی پهلوی اولپاورپوینت تحقیق درباره دستگاه عصبی و حرکتی علوم تجربی پنجم دبستانپاورپوینت تدریس نشانه ج درس 13 نارنج و برنجپاورپوینت تدریس نشانه حرف ف اول ابتداییپاورپوینت تدریس نشانه ع فارسی اول ابتداییپاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد.آر.دیوید ترجمه پارسائیان و اعرابیپاورپوینت درباره (اندازه و شکل) گوناگونی جانوران، علوم تجربی اول ابتداییپاورپوینت درباره ادبیات فرهنگ عامه، درس آزادپاورپوینت درباره ارتباط کلی اندازه گیری در دوره ابتداییمقاله ی ویژگی های کلی انقلاب در مقایسه با انقلاب های روسیه و فرانسهپاورپوینت درباره آزمون های مهارتی چهار گانه گرانلاند ولینپاورپوینت درباره آشنایی با اصول کار آفرینیپاورپوینت درباره آشنایی با قوانین فوتبال کلاس نهممقاله ی شباهت و تفاوت شیطانیپاورپوینت درباره اقتصاد اسلامی برگرفته از کتاب اسلام در یک نگاه مکارم شیرازیمقاله ی بررسي و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزدپاورپوینت درباره الگوریتم و فلوچارتدانلود کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن و ون بردا جلد اول به زبان فارسی pdfپاورپوینت درباره آموزش الكترونيكيمقاله ی « فوبي ( هراس ) خاص »مقاله ی شرح کامل مشكلات دانشجويي خوابگاههاي دانشجويي امكانات و ...پاورپوینت درباره چالش ها و انحرافات در آموزش زبان فارسی ابتداییمقاله ی مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها)
تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها|40062389|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها را مشاهده می نمایید.

در ابتدای این پروژه به معرفی تعاریفی کوتاه و اجمالی در مورد خازن و ساختمان آن و همچنین چگونگی رفتار آن در سیستم های الکتریکی پرداخته شده است.پس از معرفی کلیاتی در مورد خازن به بررسی ارتباط ضریب توان واصلاح آن و ، توان اکتیو و راکتیو و همچنین به توضیحاتی در زمینه اصول اصلاح ضریب توان در مسیر اجرای عملیاتی آن و جزئیاتی کوتاه در مورد مقدار خازن های مصرفی و چیدمان می پردازیم.

در بخشی از گزارش پروژه به تشریح عملکرد بانک های خازنی در حالت عادی و یا در شبکه های دارای هارمونیک می پردازیم و با ذکر تجهیزات بکار رفته در ساختمان آن به ادامه گزارش رهسپار می گردیم.و همچنین در بخش پایانی به اهمیت بانک های خازنی و اصلاح ضریب توان در حفاظت محیط زیست می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول-خازن وساختار

3

1-1

توان ها

3

1-2

ضریب توان

6

1-2-1

ضرورت اصلاح ضریب توان

7

1-2-2

ضریب توان اقتصادی

7

1-3

خازن وساختار داخلی آن

9

1-3-1

خازن قدرت

9

1-3-2

مکانیسم عملکرد خازن

11

1-4

ظرفیت آزاد شده

15

1-5

انواع خازن در مدار

15

1-5-1

استفاده از خازن سری

16

1-5-2

خازن موازی

18

1-6

تقسیم بندی خازن ها

21

1-7

ضرورت خازن گذاری

22

1-8

تاثیر ضریب توان در تولید و انتقال انرژی

23

1-8-1

تاثیر ضریب توان در میزان جریان کشیده شده

24

1-8-2

تاثیر ضریب توان در قیمت ثابت تجهیزات

24

1-8-3

تاثیر ضریب توان در تجهیزات مورد استفاده

25

1-8-4

تاثیر ضریب توان در ولتاژ

25

فصل دوم - طراحی و بانكهای خازنی

26

2-1

عوامل موثر در طراحی

27

2-2

محلهای خازن گذاری

27

2-3

انواع بانكهای خازنی

28

2-4

تجهیزات بانكهای خازنی

29

2-5

مزایای استفاده از بانک های خازنی

33

2-6

ابعاد خازن ها و نحوه قرارگیری و نصب آن در مدار

35

2-7

تست خازن

36

2-8

انواع حفاظت در بانكهای خازنی

36

فصل سوم - جبران سازی

38

3-1

اصول واثر جبران سازی

38

3-2

جبران‌سازی

39

3-3

انواع جبران سازی

40

1-جبران‌سازی انفرادی.

40

2-جبران‌سازی گروهی

41

3-جبران‌سازی مركزی

42

4-جبران‌سازی مخلوط

44

3-4

ادوات FACTS

44

فصل چهارم - هارمونیك

46

4-1

هارمونیك

46

4-2

محل به وجود هارمونیك‌ها

47

4-3

اثر بانك خازنی بر دامنة هارمونیك‌ها

48

4-4

طراحی بانك خازنی برای شبكه هارمونیكی

48

4-5

مقابله با هارمونیك‌ها

48

فصل پنجم - حفاظت از محیط زیست با اصلاح ضریب توان

50

5-1

خلاصه

50

5-2

كنوانسیون تغییرات محیط زیست

51

5-3

پروتكل كیوتور

52

5-4

حفاظت از محیط زیست با استفاده از اصلاح ضریب توان

53

5-5

طرح ملی خازن‌گذاری در شبكه‌های فشار ضعیف ایران

53

5-6

وضعیت موجود و برنامة توسعه در ایران

57

5-7

اثرات اقتصادی اصلاح ضریب توان

58

5-8

ضریب توان، میزان بارگذاری فعلی شبكه، تلفات شبكه

59

نتیجه گیری

60

منابع

61

وب سایت ها

61

فهرست اشکال و جداول

عنوان صفحه

1-1

انتقال توان

3

1-2

دیاگرام قدرت

6

1-3

خازن قدرت

11

1-4

خازن 150 کیلووار.

11

1-5

جریان توان اکتیو -راکتیو

12

1-6

بانک خازن موازی

16

1-7

بانک خازن سری

17

1-8

سری کردن خازن در مدار

20

2-1

اتصال خازن به شبکه.

29

2-2

میزان تلفات نسبت به ضریب توان

34

2-3

میزان قدرت قابل انتقال به ضریب توان

35

3-1

دیاگرام اثر جبران سازی

39

3-2

جریان اکتیو و راکتیو در شبکه بدون تجهیزات جبران سازی

40

3-3

جریان اکتیو و راکتیو در شبکه به همراه تجهیزات جبران سازی

40

3-4

جبران‌سازی انفرادی

41

3-5

جبران‌سازی گروهی

42

3-6

جبران‌سازی مركزی

44

3-7

جبران‌سازی مخلوط

44

4-1

یکسوساز تکفاز

47

4-2

جریان مغناطیس کننده ی ترانسفورمر

47

4-3

درایور موتور سه فاز

47

5-1

مقایسه تلفات شبكه آلمان با اصلاح ضریب توان

55

5-2

مقایسه حفاظت از محیط زیست با اصلاح ضریب توان

56

جداول

1-1

ضریب توان با افزایش توان اکتیو

8

1-2

ضریب توان مطلوب و ضریب توان واقعی

14

1-3

- توان ظاهری متناسب با ضریب توان برای توان اکتیو 100kw

24

2-1

اضافه ولتاژها

27

2-2

انتخاب پایه فیوز براساس قدرت خازن

30

2-3

انتخاب کابل برای خازن های فشار ضعیف

31

5-1

برنامة توسعه در ایران

57

5-2

خازن‌گذاری

58