نمونه سوالات ارشد-زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی

نمونه سوالات ارشد-زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی|962090|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان نمونه سوالات ارشد-زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی را مشاهده می نمایید.

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور--زمین شناسی-چینه شناسی و فسیل شناسی-

شامل دروس زیر

1-پالئواکولوژی

2-فسیل شناسی مهره داران

3-پالینولوژی

نوع فایل:Pdf

سایز:174 KB

تعداد صفحه:9