فیلم آموزش WORD درس سوم - آشنایی با محیط Word

فیلم آموزش WORD درس سوم - آشنایی با محیط Word |962140|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان فیلم آموزش WORD درس سوم - آشنایی با محیط Word را مشاهده می نمایید.

آموزش کار با برنامه Word - سری آموزشی مهندس نیسی :

در این فیلم با کیفیت HD و زمان 10 دقیقه ای

با محیط Word آشنا خواهیم شد و تایپ و استفاده از ابزارهای این برنامه را خواهید آموخت.