فایل EFS,QCN,SEC برای حل مشکل imei null و ترمیم سریال گوشی دو سیم C5000 تست شده

فایل EFS,QCN,SEC برای حل مشکل imei null و ترمیم سریال گوشی دو سیم C5000 تست شده|962144|realclick
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان فایل EFS,QCN,SEC برای حل مشکل imei null و ترمیم سریال گوشی دو سیم C5000 تست شده را مشاهده می نمایید.

این فایل برای حل مشکل عدم اراِیًه سرویس و انتن دهی گوشی با باکس Z3X و OCTAPLUS تست شده .این فایل برای حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده یاNull شده ومشکل بیس باند میباشد.